rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Izolacja-Jarocin: ALFABIT P

Opublikowano: 14.05.2019
image


Opis produktu
 

Membrana dachowa AlfaBIT P jest specjalistycznym materiałem dedykowanym do wykonywania szczelnej bariery wiatro-
i hydroizolacyjnej na dachach skośnych. Osnowę membrany stanowi stabilizowana termicznie, zbrojona włóknina poliestrowa, która w procesie produkcyjnym jest impregnowana
i powlekana z obu stron warstwą asfaltu modyfikowanego syntetycznym kauczukiem SBS.
 

Wierzchnia strona membrany posypana jest drobnoziarnistą posypką mineralną, zaś spodnia strona membrany
jest posypana drobnym piaskiem technicznym.

 

Przeznaczenie
 

Membrana dachowa AlfaBIT jest materiałem przeznaczonym
do stosowania na dachach skośnych o nachyleniu połaci dachowej od 20o do 75o. Membranę stosuje się jako warstwę podkładową pod wszelkie nieciągłe pokrycia dachowe takie jak: dachówki ceramiczne, dachówki betonowe, blachodachówki, blachy trapezowe, gonty asfaltowe, blachy trapezowe, faliste płyty bitumiczne, płyty włóknisto-cementowe itp. Membranę układa się na połaci dachowej z pełnym deskowaniem wykonanym
z desek, płyt OSB, płyt MFP lub sklejki wodoodpornej. Membrana dachowa AlfaBIT chroni poszycie dachowe przed wiatrem, wodą pochodzącą z wilgoci skraplającej się pod pokryciem
oraz wilgocią, deszczem i śniegiem podwiewanym pod pokrycie przez wiatr.

 

Sposób stosowania
 

Membranę dachową AlfaBIT P układa się na dachach z pełnym deskowaniem. Połać dachowa winna być wykonana z desek, płyt OSB, płyt MFP. sklejki wodoodpornej itp. umożliwiających wbijanie gwoździ. Membranę mocuje się mechanicznie
do podłoża za pomocą gwoździ papowych ocynkowanych
z podkładkami. Membranę rozwija się i mocuje w zależności
od pochylenia połaci. Przy spadkach dachu do 20o zaleca się rozwijać
i mocować membranę równolegle do okapu, przy większych spadkach - pow. 20o należy rozwijać i mocować prostopadle do okapu. Kolejne warstwy membrany układa się na zakład od 8 do 10 cm. Jeżeli membrana ma stanowić tymczasową, samodzielną izolację wodochronną dachu przez dłuższy czas, to zakłady poszczególnych warstw należy skleić klejem bitumicznym na zimno np. JARLEP L.


Uwaga: prace dekarskie z wykorzystanie membrany należy prowadzić w temperaturze powyżej 0oC, przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie. Nie należy układać membrany na mokrych, ośnieżonych lub oblodzonych podłożach.
Podczas układania membrany należy przestrzegać warunków bezpieczeństwa i higieny pracy dla tego typu prac dekarskich.

 

Przechowywanie
 

Membrana dachowa AlfaBIT P jest sprzedawana w rolkach. Rolki należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących membranę przed zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych, z dala od grzejników. Rolki należy przechowywać w pozycji stojącej w jednej warstwie.

 

Transport
 

Rolki membrany należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewróceniem się i uszkodzeniem.KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

IZOLACJA-JAROCIN

E-mail: biuro@izolacja-jarocin.pl

WWW: www.izolacja-jarocin.pl

Tel: +48 62 747 04 00
Fax: +48 62 747 04 04
Adres:
Poznańska 24-26
63-200 Jarocin